Ketenintegratie

Bouwbedrijf Bakker Arkel is nu zo'n 65 jaar actief. In die tijd zijn er door ons bedrijf vele diensten verricht en projecten opgeleverd. Vanzelfsprekend deden we dat als bedrijf, met een vaste, hechte club personeel en niet alleen. Gezamenlijk met een beperkte selectie van adviseurs, leveranciers, onderaannemers en nevenaannemers is gewerkt aan het leveren van een optimale prestatie, het beste resultaat en een tevreden klant.

In de bouw raken we er steeds meer van doordrongen dat we van de hokjesgeest af moeten. Het collectief geeft veel meer kracht dan het individu. Het collectief geeft synergie aan partijen en processen. Partijen stijgen boven zichzelf uit, processen worden geoptimaliseerd en faalkosten worden in de basis bestreden. Lean denken en werken. Ketenintegratie doet haar intrede.

Partnerschap:
Het is gerelateerd aan de bouw dat de teamsamenstelling per situatie, per project nogal eens wijzigt. Op zichzelf niets mis mee vanuit de doelstelling; het beste team voor het werk, maar hoe selecteren we het beste team.

Uitgangspunt is dat de individuele teamleden de expertise moeten hebben voor de opdracht die zij moeten uitvoeren. Daarnaast, of scherper geformuleerd daarboven, moeten zij een partner zijn in het totale proces.

Partnerschap ontstaat wanneer partijen bouwen aan een lange-termijnrelatie op basis van gelijkwaardigheid, transparantie, en wederzijds zakelijk vertrouwen. Vertrouwen moet je, zeker in het begin, meetbaar maken. Transparantie is daarbij een voorwaarde. Een (langdurig) partnerschap kenmerkt zich door herhaling, ervaring, leermomenten, evaluatie, verbetering en continuering van de samenwerking in de keten. Een natuurlijke weg van investeren in jezelf en elkaar om een continue optimalisatie van processen en producten in de keten te bewerkstelligen De brede integratie van mens, expertise, materialen en productiemiddelen voor het optimale resultaat voor de klant.

Ketensamenwerking en Bouwbedrijf Bakker Arkel B.V.:
Bouwbedrijf Bakker Arkel gelooft in langdurige samenwerkingsmodellen op basis van een duurzame en integrale aanpak. Wij hebben de overtuiging dat samenwerkingsmodellen op basis van gelijkwaardigheid, transparantie en vertrouwen leiden tot de optimalisatie van processen, een kwalitatief beter product, een hogere klanttevredenheid tegen een lagere kostprijs. Verregaande integratie in de keten leidt ook tot een lager overal kostenplaatje (TCO Total Cost of Ownership).

Niet planmatig onderhoud (NPO) en Zwambestrijding als integraal proces:
De samenwerkingsmodellen voor het niet planmatig onderhoud en zwambestrijding waarin wij voor/met diverse opdrachtgevers participeren zijn voorbeelden van een verregaande integrale aanpak om te komen tot een optimale dienstverlening naar de klanten.

Neem contact met ons op

Bouwbedrijf Bakker Arkel B.V.
Vestiging Arkel
Onderweg 28, 4241 XG Arkel
Postbus 781, 4200 AT Gorinchem
Tel.: 0183 - 622311
Fax: 0183 - 623426

Vestiging Capelle
Mient 20, 2903 LC Capelle a/d IJssel
Tel.: 010 - 4514063

Vestiging Bergambacht
Ambachtstraat 16, 2861 EX Bergambacht
Tel.: 0182 - 700676

Neem contact op