De ketenpartner voor uw projecten en vastgoed

NPO (niet planmatig onderhoud)

De laatste jaren heeft Bouwbedrijf Bakker Arkel B.V. eraan gewerkt om haar afdeling Niet Planmatig Onderhoud uit te laten groeien tot een specialisme. Daarmee is onze organisatie met inbreng van meer dan 20 jaar ervaring op dit gebied sterk geprofessionaliseerd. Ons bedrijf werkt vanuit een tweetal vestigingen te weten Arkel en Capelle aan den IJssel met een depot in Rotterdam West. Inmiddels is de omzet van het NPO ca. € 7.500.000 en daarmee 30% van onze totale bouwomzet.

Het Niet Planmatig Onderhoud, reparatie-/klachten- , mutatieonderhoud en het (daaruit voortvloeiend) aangenomen werk, vereisen een specifieke organisatie en aanpak. Het procesmatig en gestroomlijnd laten verlopen van het aannemen van het reparatieverzoek of de mutatieaanvraag, de voorbereiding, de uitvoering, de afhandeling / oplevering en de facturatie vereisen een geïntegreerde registratie en aanpak van opdrachtgever en aannemer. Tevens is daarbij de automatisering (investeren in programmatuur en apparatuur) en het opleiden van onze medewerkers een must.

Organisatie, werkwijze en capaciteit:
Binnen de afdeling NPO werken wij met zogenaamde uitvoerende teams. Onze teams bestaan uit een werkvoorbereider/planner, een uitvoerder (administratief ondersteund) en ca. 6 allround timmerlieden welke de beschikking hebben over een bedrijfswagen voorzien van het benodigde materieel. Tevens hebben wij op onze vestigingen in Capelle aan den IJssel en in Arkel de beschikking over een werkplaats waar (klein) timmer- en reparatiewerk verzorgd kan worden.

Op dit moment hebben wij in totaal ca. 21.000 woningen onder contract. Onze contractpartners zijn o.a. een aantal (toonaangevende) corporaties in de regio’s Gorinchem en Rotterdam.

De kritische prestatieindicatoren (KPI’s) NPO:De werkwijze hoe corporaties en institutionele beleggers omgaan met hun NPO is zeer divers. Bouwbedrijf Bakker Arkel B.V. heeft de kennis, ervaring en capaciteit in huis om invulling te geven aan (de meest uiteenlopende) wensen en daarmee werkwijzen van de klant.

Enkele KPI’s die direct of indirect van invloed zijn op de capaciteit, efficiëntie en kwaliteit van het NPO en/of het ontzorgen van de opdrachtgever:

  • De klachtfrequentie
  • Behalen van tijdsafspraken, korte doorlooptijden, aantal bonnen per dag, organisatiegraad
  • First time fixed
  • Administratie (integratie administratieve handelingen in de keten, co-makers).


Meten is weten:
Al gedurende een langere periode verwerken wij ca. 27.000 bonnen (reparatie- en mutatieverzoeken) per jaar. Door onze wijze van administreren beschikken we inmiddels over een gevulde database waaruit we mede onze interne analyses maken. Deze analyses zijn belangrijk voor het ontdekken van verbeterpunten en het doorvoeren van (aantoonbare) optimalisaties van onze procedures en werkwijzen. Meten is weten.

Lerende organisatie: Bouwbedrijf Bakker Arkel volgt de veranderende marktvraag nauwlettend. Vanuit onze ervaring en voortschrijdende inzicht verbeteren wij dagelijks onze organisatie. Organiseren, uitvoeren, evalueren en aanpassen (plan do check act) staan bij ons hoog in het vaandel.

Niet in de laatste plaats op het gebied van reparatie- en mutatieonderhoud is de markt volop in beweging en zien wij vanuit onze opdrachtgevers een veranderende vraag ontstaan. Het terugbrengen van de kosten en het ontzorgen van de eigen organisatie en van de opdrachtgever staan hierin centraal.

Bouwbedrijf Bakker Arkel B.V. wil graag uw NPO - partner zijn of worden en kan u als ervaren partij voorzien van informatie, adviezen en daadkracht in een veranderende organisatie.

 

Neem contact met ons op

Bouwbedrijf Bakker Arkel B.V.
Vestiging Arkel
Onderweg 28, 4241 XG Arkel
Postbus 781, 4200 AT Gorinchem
Tel.: 0183 - 622311
Fax: 0183 - 623426

Vestiging Capelle
Mient 20, 2903 LC Capelle a/d IJssel
Tel.: 010 - 4514063

Vestiging Bergambacht
Ambachtstraat 16, 2861 EX Bergambacht
Tel.: 0182 - 700676

Neem contact op