Mensen, expertise en resultaat

Samenwerking

Bouwbedrijf Bakker Arkel B.V., een ontwikkelende bouwer. Als risicodragende ontwikkelende bouwer is de expertise en de dienstverlening in huis die in elke gewenste ontwikkelingsfase of samenwerkingsvorm (collega ontwikkelaars, corporaties, beleggers e.d.) kan worden ingeschakeld.

Met Bouwbedrijf Bakker Arkel B.V. zijn er dan ook een scala van samenwerkingsvormen mogelijk. We noemen er enkele:

 • Een aanbestedingssituatie; werken in opdracht vanuit een enkelvoudige (1:1) of meervoudige aanbestedingssituatie. Dit geldt voor groot onderhoud, renovatie en nieuwbouwprojecten.
 • Een bouwteamsituatie; met de mogelijkheid om bouwmethodieken en uitvoeringsaspecten in het ontwikkelingsproces te integregen en budgetten strak te bewaken. Dit geldt voor groot onderhoud, renovatie en nieuwbouwprojecten.
 • Een bouwteam-plus; hierbij wordt de bouwteamsituatie uitgebreid met een planontwikkelingsopdracht. Hiermee kunnen bijvoorbeeld capaciteitsproblemen bij de corporatie worden opgelost en kan de corporatie maximaal de vinger aan de pols houden.
 • Samenwerking in ontwikkeling, risico en resultaat van (commercieel) vastgoed en woningen; dit kan variëren van risicoloos voor de partners (bijv. een corporatie) door middel van het afspreken van een vast te ontvangen bedrag per koopwoning tot bijvoorbeeld een fifty/fifty risico-resultaatsverdeling.
 • Ervaring met meerwaarde en het behalen van synergie vanuit een vroegtijdige samenwerking; Bakker Arkel heeft een ruime ervaring met het realiseren van projecten vanuit de bouwteam gedachte. Omdat we binnen ons bedrijf ook zelf projecten ontwikkelen en realiseren en een portefeuille hebben in een meerjarige onderhoudscyclus hebben we ervaring opgedaan met samenwerking en/of interactie van partners gedurende alle fasen van het bouwen. In deze situatie bepalen we zelf het team en de integratie van partijen in het proces. We kunnen dan ook uit ervaring spreken dat hier synergie vanuit gaat. Eenzelfde ervaring hebben we waar we betrokken zijn bij het uitwerken en realiseren van projecten georganiseerd vanuit het principe van ketenintegratie in een vroegtijdig stadium van de ontwikkeling.

 

Waarom Bouwbedrijf Bakker Arkel B.V.

Waar draait het om bij ons bedrijf en dus onze medewerkers:
Onze kernwaarden die voortkomen uit de beginletters van onze bedrijfsnaam (Bakker) en die wij als uitgangspunt voor een interne toetsing voor iedere fase gebruiken zijn:

B: Betrouwbaar financieel gezond, het nakomen van afspraken
A: Accuraat snel en doeltreffend handelen
K: Kennis actuele technische kennis op het gebied van techniek, normeringen en eisen
K: Kunde vakmanschap
E: Empathie handelen in het belang van de klant
R: Resultaatgericht optimaliseren van tijd, plan en geld en een tevreden klant


Binnen het bouwteam profileert Bouwbedijf Bakker Arkel zich als een partner die:

 • een duidelijke opstelling heeft.
 • meedenkt in de problemen van opdrachtgever.
 • duidelijke budgetafspraken maakt en bewaakt.
 • zorgt dat afspraken altijd nagekomen worden.
 • in een vroeg stadium informatie stuurt naar leveranciers en/of onderaannemers.
 • de kwaliteit van het product bewaakt.
 • zich verplaatst in de situatie van de klanten van de opdrachtgever.
 • zich constructief en ondersteunend opstelt in de communicatie naar de klanten van de opdrachtgever.
 • zich verantwoord opstelt naar de omwonenden / de omgeving buiten de bouwplaats.

Neem contact met ons op

Bouwbedrijf Bakker Arkel B.V.
Vestiging Arkel
Onderweg 28, 4241 XG Arkel
Postbus 781, 4200 AT Gorinchem
Tel.: 0183 - 622311
Fax: 0183 - 623426

Vestiging Capelle
Mient 20, 2903 LC Capelle a/d IJssel
Tel.: 010 - 4514063

Vestiging Bergambacht
Ambachtstraat 16, 2861 EX Bergambacht
Tel.: 0182 - 700676

Neem contact op