Kosten- en energiebesparend onderhoud

Team Duurzaam Vastgoed inventariseert uw vastgoed en geeft vanuit verschillende specialismen advies op maat. Over hoe u vastgoed verduurzaamt vanuit verschillende expertises, kosten bespaart in energiegebruik en het wooncomfort. Eigenlijk een duurzame vastgoed portefeuille. Binnen de levensloop van gebouwen en complexen is onderhoud één van onze specialisaties. Wij benaderen de projecten en de vastgoed markt vanuit het dagelijks onderhoud.

Samen op weg naar een duurzame toekomst

Een duurzame toekomst bereiken we door het verlengen van levenscycli, refurbishen en hergebruik (circulair bouwen), vloer-, gevel- en dak onderhoud en de juiste installaties te gebruiken. Duurzaam bouwen bestaat uit: energiebehoefte, energiegebruik en hernieuwbare energie.

Balans tussen gezond binnenklimaat en energiebesparing

Energie (kosten) besparing:

De energetische aanpassingen hebben direct invloed op het energieverbruik en de energiekosten van de bewoners. Ze leveren al snel enkele honderden euro’s per jaar op. De meeste mensen beseffen dit inmiddels, maar hebben vaak toch een extra zetje nodig om in te stemmen met de werkzaamheden. Team Duurzaam Vastgoed rekent voor de bewoners uit hoeveel lastenverlaging de onderhoudswerkzaamheden hen oplevert.

Effectieve- en praktische oplossingen voor nu en later. Helemaal klaar voor aardgasvrij wonen.