Empatisch bouwen

Het uitvoeren van groot onderhoud in bewoonde staat is één van onze kerntaken. Empathisch bouwen is daarbij een absolute vereiste. Empathie is voor ons de fundering voor succesvol uitvoeren van groot onderhoud in bewoonde staat. Het is een collectieve aanpak gericht op het individu. Daarom zijn wij continu bezig met de juiste balans tussen de belangen van u als opdrachtgever, bewoner en die van ons als bouwer.

Innovatief, oplossings- en resultaatgericht werken.

De ervaring leert dat dit leidt tot maximaal draagvlak, een succesvolle, plezierige samenwerking en een hoge mate van klanttevredenheid. Een woning is een kostbaar bezit.

Subsidies en Corporate Social Responsibility.

Een duurzame manier van bouwen, leven en werken heeft niet alleen voordelen voor de planeet, maar ook voor u. Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor subsidieregelingen, die de plannen interessanter kunnen maken. Duurzaam bouwen heeft een positieve invloed op uw Corparate Social Responsibility (CSR) en uw zorgvuldig opgebouwde reputatie.

Uw vastgoed optimaal beheren.

Het maken van een ambitieus- maar realistisch plan van aanpak. Een helder en overzichtelijk beeld van uw investering met diverse scenario’s.

Goede informatie is cruciaal voor tevreden bewoners / huurders.

Voor aanvang van de grootonderhoudswerkzaamheden organiseren wij verschillende contactmomenten met de bewoners om hen hierover te informeren en voor te bereiden.

Projectbijeenkomsten, sociale bewonersbegeleiding, nieuwsbrieven en digitale communicatiemiddelen zijn van belang om de bewoners van informatie te voorzien. Tevens de bewoner bewust maken van hun energieverbruik.

Veiligheid in en rond de woningen tijdens de werkzaamheden.

Altijd een nette- en verzorgde bouwplaats door; (afval) scheiden, schikken, schoonhouden en standhouden. Met just-in-time leveringen houden we de benodigde opslag en –ruimte beperkt.