Social Return On Investment

BBA is zich bewust dat werken in de bouw meer dan ooit gaat over duurzame inzetbaarheid van mensen: de mate waarin medewerkers productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken, binnen of buiten de organisatie.

Mede in het kader van SROI zien wij in toenemende mate mogelijkheden ontstaan binnen ons bedrijf om personeel met ‘een achterstand op de arbeidsmarkt’ aan het werk te helpen en/of te houden. Op dit moment hebben wij 3 personen werkzaam zowel buiten als in het magazijn als in de werkplaats.

Leerbedrijf

In samenwerking met regionale opleidingen stellen wij regelmatig leer-werk-trajecten beschikbaar op zowel administratief als technisch gebied. Voor enthousiaste leerling timmerlieden die graag allround vakman willen worden bieden wij de kans om met een van onze ervaren leermeesters mutatiewoningen te realiseren.

Wij zijn er trots op dat het overgrote deel van onze aanwas van eigen personeel uit onze interne opleidingen komt. Wij stellen als doel deze medewerkers, naar hun competenties, zich maximaal te laten ontwikkelen en functioneel door te laten groeien in ons bedrijf.

Personeel:

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft Bouwbedrijf Bakker Arkel tot doelstelling de arbeidsparticipatie te stimuleren doormiddel van sociaal inkopen. Op deze wijze wil Bouwbedrijf Bakker Arkel de instroom bevorderen van werkelozen, personen met gedragsproblemen en jongeren die onder de Wajong- regeling vallen om zo te komen tot verhoging van de arbeidsparticipatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Stage en werkervaringsplaatsen

In samenwerking met regionale opleidingen stelt Bouwbedrijf Bakker Arkel als erkend leerbedrijf regelmatig leer-werk-trajecten beschikbaar op zowel administratief- als technisch gebied. Voor enthousiaste leerling timmerlieden die graag allround vakman willen worden biedt Bouwbedrijf Bakker Arkel de kans om met onze leermeesters samen te werken en ervaring op te doen.

Bouwbedrijf Bakker Arkel is trots op het feit dat het overgrote deel van de aanwas van eigen personeel uit onze interne opleidingen komt. Bouwbedrijf Bakker Arkel stelt als doel deze medewerkers, naar hun competenties, zich maximaal te laten ontwikkelen en functioneel door te laten groeien in het bedrijf.