De Bakker Arkel Werkwijze

Missie

Bouwbedrijf Bakker Arkel (BBA) is een hecht familiebedrijf. De organisatiestructuur van BBA kenmerkt zich door het vaststellen en top-down naleven van de leidende principes (voorbeeldgedrag). Wij streven naar een duidelijke, onderscheidende kernideologie (missie, visie en doelstelling) en er worden dus constant stappen ondernomen om onze ideologie in alle lagen van het bedrijf te laten doordingen. Dit trachten we te optimaliseren door onze medewerkers te inspireren en te laten meedenken en ook inspraak te geven. Zij kunnen daardoor een zichtbare bijdrage leveren waardoor de creativiteit en de betrokkenheid bij het bedrijf wordt vergroot.

BBA is gericht op continuïteit en samenwerken op basis van wederzijds vertrouwen en investeren in een aantrekkelijke werkomgeving. Het resultaat is een laag personeelsverloop, waardoor onze medewerkers goed op elkaar zijn ingespeeld en onderling veel kennis wordt gedeeld. Onze gemotiveerde medewerkers zetten net even een stapje meer en hebben bovendien plezier in hun werk.

Visie

Onze visie is dat wij vanuit de expertise en ervaring die we hebben opgebouwd in het verleden ons vooral in moeten zetten op die (bouw)activiteiten waar we goed in zijn. Vanzelfsprekend worden veranderings- en verbeteringsprocessen gevolgd en/of geïnitieerd. Een continu proces van initiëren, uitproberen, evalueren en consolideren speelt hierin een grote rol.

Personeel

Personeel, het menselijk kapitaal van de onderneming:

De betrokkenheid en inzet van onze ruim 80 medewerkers is de kracht van onze organisatie. Omdat mensen hun verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig werken kunnen we de lijnen kort houden; dat maakt ons flexibel om met veranderingen om te gaan. We willen onze medewerkers ondersteunen bij wat ze in hun werk tegenkomen.

Wij zijn er als BBA trots op dat wij mogen beschikken over een allround gemotiveerde ploeg medewerkers met een respectabel dienstverband. Ook onze opdrachtgevers vinden het prettig om met “bekende” vaklieden te maken te hebben bij vervolgopdrachten.

Bouwbedrijf Bakker Arkel werkt met een vaste basis aan eigen personeel, onderaannemers en leveranciers.

Voor wie?

Corporaties, institutionele beleggers zowel in woningen als commercieel vastgoed, gezondheidszorg en private investeerders.

Doelstelling

Bouwbedrijf Bakker Arkel profileert zich als een partner die:

• Een duidelijke opstelling heeft.

• Meedenkt in uw uitdagingen.

• Duidelijke budgetafspraken maakt en bewaakt.

• Zorgt dat afspraken altijd nagekomen worden.

• De kwaliteit van het product bewaakt.

• Zich verplaatst in de situatie van de klanten van u.

• Zich constructief en ondersteunend opstelt in de communicatie naar de klanten van u.

• Zich verantwoord opstelt naar de omwonenden / de omgeving buiten de bouwplaats.